โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) ตั้งแต่วันที่ 02 – 08 สิงหาคม 2559

GrabCar+(Premium) ถูกใจ ต่อให้โปรเดิม

50 บาท ทุกเที่ยว ทุกที่ ทุกเวลา

เด้งเข้ากระเป๋าตังค์ เห็นเงินทันที ไม่มีเงื่อนไข

 

 

ต่อโปรกันไปยาวๆ สำหรับ อินเซนทีฟสำหรับ พี่ๆ GrabCar+ (Premium) 

รับเงินอินเซนทีฟเข้า “กระเป๋าเงิน” ทันที  50  บาท  ทุกเที่ยวการเดินทาง หลังกดส่งใบเสร็จ ไม่ต้องรอโอน (หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )

ไร้ซึ่งเงื่อนไข ในการรับอินเซนทีฟ (ลืมพื้นที่รับงาน และ คะแนนการรับงาน ไปได้เลย)

พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*พี่ๆ ที่รับงาน GrabCar(Economy) จะได้รับอินเซนทีฟตามเงื่อนไขของ GrabCar(Economy) ไม่นับรวมกัน

 

 

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด