โปรโมชั่น “งาน” GrabCar(Economy)ตั้งแต่วันที่ 02 – 08 สิงหาคม 2559

สัปดาห์นี้ การันตีรายได้มากขึ้น

เงื่อนไขง่ายกว่าเดิม

สร้างรายได้มากกว่า 9,000 บาท 

 

ตารางการันตีรายได้ ตามวัน ตามช่วงเวลา

พี่ๆ ต้องขับจำนวนเที่ยวให้ครบในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน เพื่อรับการันตีรายได้ในช่วงเวลาของวันนั้นๆ

Incentive AUG0101

 

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานของโปรนี้สำหรับฝั่ง GrabCar(Economy) เท่านั้น

1.2 งานของ   GrabCar+(Premium) ไม่นำมาคิด Incentive และ คะแนนการรับงาน ในโปรโมชั่นนี้ 

2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

4. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 4 งาน ในสัปดาห์นี้ (นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน)

5.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4.2 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

6.พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*โปรโมชั่นอินเซนทีฟ สำหรับพี่ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

(การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น) = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ A:

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%

การันตีรายได้

พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 3 เที่ยวการเดินทาง

เที่ยว 1 : ค่าโดยสาร 100 บาท = ได้รับการันตี (200-100) = 100 บาท

เที่ยว 2 : ค่าโดยสาร 150 บาท = ได้รับการันตี (200-150) = 50 บาท

เที่ยว 3 : ค่าโดยสาร 80 บาท = ได้รับการันตี (200 – 80) = 120 บาท

 

พี่ A มีการเดินทาง ในวันอังคาร ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 1 เที่ยวการเดินทาง

พี่ A ไม่ได้รับการันตีรายได้ในช่วงนี้ เนื่องจากพี่ A ขับไม่ครบ 2 เที่ยวการเดินทาง

 

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพฤหัสบดี

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด