โปรโมชั่นไม่เก็บค่าเรียก

ปรโมชั่นสำหรับผู้โดยสาร

ระยะเวลา : ทุกวันตั้งแต่วันที่ 7-15 มค 59

รายละเอียด : ฟรีค่าบริการเรียกรถ ช่วงเวลา 10.00 – 16.00 และ 22.00 – 4.00

และคนขับไม่ต้องเสียเครดิตรับงาน ฟรีกันถ้วนหน้าคร่า (ยกเว้น วันที่ 9-10 มค ฟรีค่าเรียกทุกช่วงเวลา)

โดยผู้โดยสารไม่ต้องใส่โค้ดโปรโมชั่น