โปรโมชั่นสำหรับผู้โดยสาร GrabCar(Economy) 8 – 14 ก.ค. นี้

ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฏาคม 2559

GrabCar มีโปรโมชั่นใหม่ สำหรับผู้โดยสาร GrabCar(Economy) ลดค่าโดยสาร สูงสุด 100 บาท

หลังจากที่พี่คนขับกดส่งงาน เงินส่วนลดค่าโดยสารจะเข้า“กระเป๋าเงิน”ของพี่คนขับทันที

โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเดินทางที่ชำระด้วย “เงินสด” และ “บัตรเครดิต”

 

*กรุณาลดค่าโดยสารให้กับผู้โดยสาร ตามโปรโมชั่นที่ผู้โดยสารใช้งานคะ