โปรฯ 2.0 วันที่ 21-23 มิ.ย.59

โปรฯ 2.0 วันที่ 21-23 มิ.ย.59
เมื่อรับงานที่ห่างจากผดส.มากกว่า 2.0 กม. ในพื้นที่ NON-CBD รับโบนัสเพิ่มงานละ 15บ. ทุกช่วงเวลา
(ยึดระยะทางตามหยดน้ำหน้าแอปฯ เมื่องานขึ้น และมีการรับส่งสมบูรณ์)

งื่อนไขการรับงานโบนัส
1.ไม่รวมจุดจอด
2.ไม่รวมงานจองล่วงหน้า
3.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
4.ทำการโอนเงินในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
5.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
6.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW