โปรฯเดือนกรกฎาคม1-31กค.59

 โปรฯประจำเดือนกรกฎาคม เริ่มวันที่ 1-31 กค.59

– รับงานครบ 100 งาน (คะแนนดาว 4.0 ขึ้นไป) รับโบนัสมูลค่า 450บ.
ส่วนเกินจาก 100 งาน งานละ 5บ. (พร้อมปรับเป็น VIP)

– รับงานครบ 150 งาน (คะแนนดาว 4.2 ขึ้นไป)  รับโบนัสมูลค่า 700บ.
ส่วนเกินจาก 150 งาน งานละ 5บ. (พร้อมปรับเป็น SVIP)

ตัวอย่างที่ 1 สมาชิกรับงานได้ 120 งาน (คะแนนดาว 4.0 ขึ้น) จะได้รับโบนัสมูลค่า 450บ. และงานที่เกินมาจาก100 คือ 20 งาน x 5บ. = 100
รวมโบนัสที่ได้มูลค่า  550บ. พร้อมได้ปรับเป็น VIP

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิกรับงานได้ 220 งาน (คะแนนดาว 4.2 ขึ้น) จะได้รับโบนัสมูลค่า 700บ. และงานที่เกินมาจาก150 คือ 70 งาน x 5บ. = 350
รวมโบนัสที่ได้มูลค่า  1,050บ. พร้อมได้ปรับเป็น SVIP

งื่อนไขการรับงานโบนัส
1.รวมงานจุดจอด งานจองล่วงหน้า และ งาน 7-seater
2.การรับโบนัสวันที่ 11 สิงหาคม 2559
3.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
4.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW