โปรฯสำหรับสมาชิกที่ได้รับ SMS

โปรฯ วันที่ 20 กรกฎาคม สำหรับสมาชิกที่ได้รับ SMS เท่านั้น
สมาชิกทั่วไป เพียงรับงาน 4 งานขึ้นไป รับ 100บ./วัน 
สมาชิก SVIP , VIP เพียงรับงาน 7 งานขึ้นไป รับ 150บ./วัน

เงื่อนไขการรับงานโบนัส

1. โปรฯนี้ รวมจุดจอด
2.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินงานที่ส่งใบเสร็จเป็นศูนย์ งานที่ไม่ได้มีการรับส่งจริง หรืองานที่กดส่งก่อนถึงปลายทาง
4.กรณีรับงานที่มีส่วนลด จะจ่ายส่วนต่างหลังจากรวมส่วนลดกลับเข้าไปแล้ว
5.เงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
7.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW