โปรฯสำหรับผู้ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

โปรฯสำหรับ SVIP ที่ได้รับ SMS แจ้ง 
27-29 เม.ย.59 รับงานครบ 7 งาน/วัน ครบ 3 วัน รับเลยของรางวัลมูลค่า 150 บาท
(บัตรกำนัล100 และฟรีเครดิต50บาท)
โปรฯสำหรับ VIP ที่ได้รับ SMS แจ้ง
 27-29 เม.ย.59 รับงานครบ 5 งาน/วัน ครบ 3 วัน รับเลยของรางวัลมูลค่า 150 บาท
(บัตรกำนัล100 และฟรีเครดิต50บาท)
โปรฯสำหรับ สมาชิกทั่วไป ที่ได้รับSMS แจ้ง
28-30 เม.ย.59 รับงานครบ 3 งาน/วัน ครบ 3 วัน รับเลยของรางวัลมูลค่า 300 บาท
(เงินสด250บาทโอนวัน 13พค.  และ ฟรี เครดิต 50 บาท)

โปร

เงื่อนไขการรับงานโบนัส
1.โบนัสนี้นับจุดจอด และ งานจองล่วงหน้า
2.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.เงินสดจะทำการโอนเข้าบัญชีในวันที่ 13 พฤษภาคม 59 
และทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
4.สามารถเข้ามารับบัตรกำนัลได้ที่ ตึกธนภูมิ ชั่น 30
ในวันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 59 เท่านั้น
5.สำหรับฟรีเครดิต จะเติมภายในวันที่ 9 พฤษภาคม59
6.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่ http://bit.ly/1OUjfBW