(แท็กซี่เท่านั้น)เพียงรับงานโปรโมชั่น รับเพิ่ม 10บาท

24-31 พค.59 เพียงรับงานที่มี “โปรโมชั่น
รับโบนัสเพิ่มงานละ 10 บ. ไม่จำกัด
เงินโอนเข้า 10 มิย.59 รับงานกันเยอะๆนะคะ

เงื่อนไขการรับงานโบนัส
1. สำหรับสมาชิกทุกท่าน
2.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.เงินสดจะทำการโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
4.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW