อัพเดทจุดจอด

Taxi-parking-spots


*** หมายเหตุ  จุดจอดใดที่แจ้งว่ารอสรุป คือยังไม่มีเก็บค่าเรียกค่ะ