สารจากแกร็บ ถึงสมาชิกแกร็บแท็กซี่ทุกท่าน 

ถึงสมาชิกแกร็บแท็กซี่ทุกท่าน
ขณะนี้ แกร็บได้พัฒนา “ระบบจ่ายงานอัจฉริยะ” เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบอัจริยะนี้คนขับที่มีสถิติการกดขอรับงานอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาส “เห็นงาน” และ “ได้งาน” มากกว่าคนขับที่เพิกเฉยงานบ่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกระจายงานไปยังคนขับที่ให้ความสำคัญกับการรับงานแอพได้มีโอกาสตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารก่อน เพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการบริการ
อีกนัยหนึ่ง หากในบริเวณที่ผู้โดยสารเรียกมีคนขับหนาแน่น ระบบจะกระจายงานให้กับกลุ่มคนขับที่มีสถิติการกดขอรับงานที่มากกว่าก่อน เมื่อไม่มีการตอบสนองจึงจะส่งงานให้คนขับที่มีประวัติการกดขอรับงานในลำดับถัดไปเช่นกัน ดังนั้น สมาชิกควรกดขอรับงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคะแนนรับงานให้สามารถมองเห็นงานได้อย่างต่อเนื่อง