วิธีและเงื่อนไขการเช่ารถรายวันที่ภูเก็ต

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เช่ารถ 8 ชั่วโมงทั่วภูเก็ตรวมน้ำมัน 2500 บาท นับชั่วโมงจากเวลารับผู้โดยสาร
 • แกร็บเก็บค่าคอมมิชชั่น 10% (250 บาท)

วิธีการใช้ของคนขับ

 1. เปิดประเภทรถ “เช่ารายวัน” หรือ Daily Hire
 2. เมื่องานประเภทรับรายวันแสดงขึ้นมา ดูวัน-เวลา จุดนัดพบ และกดตกลงรับงาน
 3. เมื่อรับผู้โดยสารขึ้นรถให้กดรับผู้โดยสารทันที โดยเวลา 8 ชั่วโมงจะนับ หลังจากท่านกดรับผู้โดยสารแล้ว (ให้กดรับผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเท่านั้น)
 4. เมื่อสิ้นสุดกดส่งผู้โดยสาร
 5. ท่านสามารถรับงานได้ตามปกติหลังจากกดส่งแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

 • บริการครอบคุมที่ไหนบ้าง?
  • ครอบคุมทั่วเกาะภูเก็ต ไม่สามารถข้ามจังหวัดได้
 • หากลูกค้าต้องการใช้บริการเกิน 8 ชั่วโมง?
  • ราคาเกินชั่วโมงอยู่ที่ 300 บาทต่อชั่วโมง โดยผู้โดยสารต้องชำระกับคนขับโดยตรง
 • หากลูกค้าต้องการต้องการจองมากกว่า 8 ชั่วโมง (เกิน 1 วัน)
  • หลังจาก 8 ชั่วโมงแรกหมด ลูกค้าสามารถจองอีกคร้ังได้ผ่านแอพลิแคชั่น
 • ลูกค้าไปที่ไหนได้บ้างในเกาะภูเก็ตและใช้บริการได้กี่เที่ยว?
  • ลูกค้าสามารถไปได้ “ทุกที่” ในเกาะภูเก็ต และสามารถใช้บริการไม่จำกัดเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถระบุประเภท หรือขนาดรถ ผ่านแอพได้หรือไม่?
  • ระบบจะกระจายงานไปถึงรถทั้งหมดที่มีในระบบ หากท่านต้องการระบุประเภทรถ ให้ใส่ข้อความลงใน “ข้อความถึงคนขับ”
 • รถรับผู้โดยสารได้สูงสุดกี่ท่าน?
  • รถสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่าน
 • ชำระเงินทางใด ได้บ้าง?
  • สามารถชำระค่าเหมารถผ่านบัตรเครดิตได้ ผ่านระบบ GrabPay หรือเงินสดได้กับคนขับ