ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิต และบัตรเครดิตได้แล้ว

ขอให้พี่ๆสังเกตุ คำว่า “GrabPay” มุมบนซ้าย แปลว่าผู้โดยสารใช้บัตรเครดิต

มาแล้วตามคำเรียกร้อง!
GrabCar เพิ่มทางเลือกในการชำระค่าโดยสารให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ขอแนะนำ GrabPay ระบบชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิต และบัตรเครดิตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าเดินทางผ่านบัตรนั้น จะต้องทำการลงทะเบียนบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในแอพพลิเคชั่น
สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และเลือกวิธีการชำระเงินเป็น Card (บัตรเดบิต หรือ บัตรเคดิต)GRABPAY
สัญลักษณ์ GRABPAY มุมบนซ้ายมือ หมายความว่า ผู้โดยสารเลือกที่จะชำระค่าเดินทางผ่านบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต
คนขับต้องไม่เก็บเงินสดจากผู้โดยสาร ค่าเดินทางจะถูกโอนเข้า “กระเป๋าเงิน” ของคนขับทันที หลังจากที่คนขับกดส่งใบเสร็จ

ในหน้าใบเสร็จ ห้ามแก้ไข “ค่าโดยสาร” และ โดยเด็ดขาด
ถ้าหากผู้โดยสารขึ้นทางด่วน กรุณาให้คนขับชำระค่าทางด่วนเป็นเงินสด และระบุค่าทางด่วนลงในใบเสร็จเพื่อให้ตัดบัตรเครดิตผู้โดยสารคะ

*หลังจากกดส่งใบเสร็จ ค่าโดยสารจะถูกโอนเข้าไปยัง “กระเป๋าเงิน” ของคนขับทันที
**ราคาของค่าโดยสารจะปรากฏในหน้าใบเสร็จโดยอัตโนมัติ
***ถ้าหากคนขับแก้ไขราคาในหน้าใบเสร็จ 
หรือคิดราคาเพิ่มเติมในส่วนของค่าทางด่วนเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริง ค่าโดยสารและค่าทางด่วนจะไม่ถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับ

Picture

1. ลักษณะหน้าจอของงานที่เรียกไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Picture

2. สัญลักษณ์ GRABPAY มุมบนซ้ายมือ
คือผู้โดยสารเลือกชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต

Picture

3. ถ้าหากมีสัญลักษณ์ GRABPAY อยู่มุมบนซ้ายมือ
ระบบจะทำการเก็บเงินจากผู้โดยสารผ่านบัตรเครดิตที่
ผู้โดยสารได้ลงทะเบียนไว้ และเงินจะเข้า “กระเป๋าเงิน”
ของคนขับทันที จำนวนเงินจะคิดตามราคาที่แสดงบน
​แอพพลิเคชั่น

Picture

4. ในหน้าใบเสร็จ ห้ามแก้ไข “ค่าโดยสาร” และ โดยเด็ดขาด
ถ้าหากผู้โดยสารขึ้นทางด่วน กรุณาให้คนขับชำระค่าทางด่วนเป็นเงินสด และระบุค่าทางด่วนลงในใบเสร็จ ในช่องค่าทางด่วนและอื่นๆ เพื่อให้ตัดบัตรเครดิตผู้โดยสารคะ*หลังจากกดส่งใบเสร็จ ค่าโดยสารจะถูกโอนเข้าไปยัง “กระเป๋าเงิน” ของคนขับทันที
**ราคาของค่าโดยสารจะปรากฏในหน้าใบเสร็จอัตโนมัติ
***แต่ ถ้าหากคนขับแก้ไขราคาในหน้าใบเสร็จ
​หรือคิดราคาเพิ่มเติมในส่วนของค่าทางด่วนเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริง ค่าโดยสารและค่าทางด่วนจะไม่ถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน