ปิดเติมเครดิตผ่านไลน์ถาวร

เนื่องจาก 1 เดือนที่ผ่านมา
ได้ทำการประกาศปิดการเติมเครดิตผ่านไลน์
แต่ก็ยังมีบางบุคคลที่ยังเติมเข้ามาอยู่ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากทำการเติมเข้ามาทางไลน์ จะไม่ทำการเติมเครดิตให้ทุกกรณีค่ะ 

บริษัทไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการเติมเครดิตผิดช่องทาง
กรุณาศึกษาการเติมเครดิตช่องทางใหม่ ATM topup ได้ที่ http://goo.gl/KkwHjL

**เวลาในการเติม ATM topup,K-Mobile 7.00 – 19.00 น. 

**หากมีการเติม ATM topup,K-Mobile

เข้ามา เกินเวลาที่กำหนด หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะทำการเติมให้ ในวันทำการ


————————————————-