โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559

ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปทุกขณะ

GrabCar จัด อินเซนทีฟ ให้พี่ๆคนขับที่ออกมาขับ GrabCar ในสัปดาห์นี้

มีเงินเหลือๆไปช้อปปิ้ง กินข้าวกันแบบชิลๆ

การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง  สูงสุด 220 บาท ต่อเที่ยว คิดเลขกันง่ายๆ เที่ยวใครเที่ยวมัน ไม่ต้องเอามาเฉลี่ย รับงานเดี๋ยวนั้น รู้อินฯทันที

 

การันตีรายได้ 220 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง

อินเซนทีฟสัปดาห์นี้ ให้พี่ๆคนขับ GrabCar คิดเงินที่จะได้รับกันแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ปวดหัว

รับไปเลย การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า พี่ๆไม่ต้องนำรายได้ของแต่ละเที่ยวการเดินทางมาเฉลี่ยกันอีกต่อไป

เที่ยวการเดินทางในพื้นที่สีเขียวเที่ยวไหนที่ราคาค่าโดยสารไม่ถึงการันตีรายได้ รับเงินเพิ่มจากGrabCarให้ถึงการันตีรายได้กันไปเลย

 

ตารางเวลาการันตีรายได้
*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

Incentive MAY 24001

 

การันตีรายได้ที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในพื้นที่สีเขียวเท่านั้น (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

*ใช้ค่าโดยสารจากพื้นที่สีเขียวคำนวณว่าท่านจะอยู่ในการันตีรายได้ระดับใด

Incentive MAY 24002

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง เฉพาะเที่ยวการเดินทางในเขตพื้นที่สีเขียว (เขตในเมือง) เท่านั้น

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้ารวมกันงานปัจจุบัน

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. นับรายได้ของพี่คนขับจากทุกเที่ยวการเดินทางทั้งสัปดาห์ ในเขตพื้นที่สีเขียวเท่านั้น

6. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

ตัวอย่างการคิด Incentive ในสัปดาห์นี้ 

พี่ A คนขับ GrabCar มีคะแนนการรับงานในสัปดาห์นี้ 100%
มียอดรวมของค่าโดยสารทั้งหมดของการเดินทางปกติและงานจองล่วงหน้าในเขตพื้นที่สีเขียว รวมกันทั้งหมด  3,000 บาท (ได้รับเงินสดจากผู้โดยสารแล้ว)
ไม่มีผู้โดยสารซ้ำ และพี่ A ยินดีไปส่งผู้โดยสารทุกท่านโดยไม่มีการยกเลิกงาน โดยการเดินทางทั้งหมดเริ่มต้นในเขตพื้นที่สีเขียวที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุด

พี่ A ขับอยู่ในช่วงเวลาสีแดง ทั้งหมด 10 เที่ยว ช่วงเวลาสีเหลือง 15 เที่ยว และช่วงเวลาสีเขียวอีก 5 เที่ยว
ดังนั้นสัปดาห์นี้ การันตีรายได้ของพี่ A จะอยู่ที่ = (220×10)+(200×15)+(180×5) = 6,100 บาท

พี่Aจะได้รับเงิน Incentive ทั้งหมด = (6,100) – (3,000) = 3,100 บาท
*
ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 08 มิถุนายน 2559

 

เขตย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ใหม่!
ดูแบบขยายได้ที่ >>> แผนที่พื้นที่สีเขียว

CBD APRIL 25 marked

 

ค่าโดยสารเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ทุกช่วงเวลา ทุกพื้นที่ เป็นไปตามตารางราคาค่าโดยสาร โดยจะมีตัวคูณทำงานตลอดเวลา

GC-FareApr16-TH

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด