ต่อโปรฯแรงไม่หยุด1-15กค.59

ต่อโปรฯ แรงไม่หยุด 1 – 15 กรกฎาคม 2559 จร้า
โบนัสงานระยะสั้น (รับส่งไม่เกิน 7กม.) การันตีรายได้ 100บ./งาน ทุกพื้นที่ ทุกช่วงเวลา (แกร็บจ่ายส่วนต่างให้ครบ 100บ.)
ตัวอย่าง

ระยะทางรับ-ส่งผู้โดยสาร 5 กม.
มิเตอร์ 51 + ค่าเรียก 20 = 71บ. บริษัทจ่ายเพิ่มทันที 29บ.
(ไม่รวมจุดจอด)

เงื่อนไขการรับงานโบนัส

1.ไม่รวมจุดจอด
2.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินงานที่ส่งใบเสร็จเป็นศูนย์ งานที่ไม่ได้มีการรับส่งจริง หรืองานที่กดส่งก่อนถึงปลายทาง
4.กรณีรับงานที่มีส่วนลด จะจ่ายส่วนต่างหลังจากรวมส่วนลดกลับเข้าไปแล้ว
5.เงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
7.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW