จุดเซลส์อัพเดทล่าสุด

จุดเซลส์อัพเดทล่าสุด 

มีทั้งหมด 6 จุด

Sales location (Jul) (1)