จุดเซลส์อัพเดทล่าสุด

จุดเซลส์อัพเดทล่าสุด 

มีทั้งหมด 7 จุด

mapppppppppppppp