สิทธิพิเศษ 2 ต่อเฉพาะผู้ถือบัตร UnionPay

จ่ายผ่านบัตรคุ้มกว่า กับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ!

สั่ง GrabFood รับส่วนลด 120 บาท 2 ครั้ง / ผู้ใช้/ เดือน
ใส่รหัส: UPFOOD
เมื่อชำระค่าสั่งอาหารด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood (เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท)
1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

นั่งรถ Grab รับส่วนลด 80 บาท 3 ครั้ง /ผู้ใช้ / เดือน
ใส่รหัส: UP80
เมื่อชำระค่าเดินทางด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับทุกบริการของ Grab ยกเว้น GrabFood และ การเรียกรถล่วงหน้า (ค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท)
1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

UPFOOD – เงื่อนไขและข้อกำหนด

 •  ผู้ถือบัตร UnionPay รับส่วนลด120 บาท สูงสุด 2 ครั้งต่อเดือน เมื่อใส่รหัสส่วนลด UNIFOOD และชำระค่าบริการ GrabFood ด้วยบัตร UnionPay ที่ร่วมรายการและออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • รับส่วนลด120 บาท (ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท)
 • ส่วนลดมีจำนวนจำกันต่อเดือน
 •  ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 •  ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ GrabFood เท่านั้น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 •  รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • Grab และ UnionPay ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน กรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทและ UnionPay ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500

 

UP80 – เงื่อนไขและข้อกำหนด

 •  ผู้ถือบัตร UnionPay รับส่วนลด 80 บาท สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือน และค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาทต่อเที่ยว เมื่อใส่รหัสส่วนลด UP80 และชำระค่าบริการ Grab ด้วยบัตร UnionPay ที่ร่วมรายการและออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดมีจำนวนจำกันต่อเดือน
 • ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe และ GrabTaxi เท่านั้น รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabFood, GrabBike, GrabExpress, GrabSUV, GrabVan และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562- 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • GRAB และ UnionPay ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน กรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทและ UnionPay ถือเป็นที่สิ้นสุด
  ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500