Grab x Thailand International Dog Show 2019

ไป – กลับ Thailand International Dog Show 2019
สะดวก ปลอดภัย ใช้ Grab

ผู้ใช้ใหม่
รับส่วนลด 50%* 5 ครั้ง
(*ลดสูงสุด 50 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส : DOGSHOW50

ทุกผู้ใช้
รับส่วนลด 50%* 2 ครั้ง
(*ลดสูงสุด 50 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส : DOGSHOW

ใช้ได้วันที่ 4 – 7 ก.ค. 2562

ส่วนลดต่อวันมีจำนวนจำกัด

ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win)
เฉพาะการเรียกไป – กลับจาก อิมแพ็ค เมืองทองธานี เท่านั้น