ซิตี้ เซลหนักกลางปี แจกดีล GrabFood ลดสูงสุด 645 บาท*

GrabPay และบัตรเครดิตซิตี้
🎉 แจกดีลลดสนั่นกลางปี!

ฉลองกลางปีนี้ด้วยส่วนลด GrabFood ลดสูงสุด 645 บาท*
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ จะอร่อยชุดเล็ก หรือจัดเซตชุดใหญ่
ก็อิ่มคุ้มได้ด้วยดีลเด็ด

🟩 บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ 🟩
รับส่วนลด 35%*
ใส่รหัส SALECTG
ลดสูงสุด 105 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท

รับส่วนลด 250 บาท*
ใส่รหัส BIGCTG
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 600 บาท

🟦 บัตรเครดิตซิตี้อื่นๆ 🟦
ลด 30%*
ใส่รหัส SALECITI
ลดสูงสุด 90 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท

ลด 200 บาท*
ใส่รหัส BIGCITI
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 600 บาท

📆 ตั้งแต่ 1 – 31 ก.ค. 2564 นี้

💳 หากคุณยังไม่มีบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ สมัครวันนี้ รับเงินคืนสูงสุด 3,400 บาท*
+ คะแนน GrabRewards 11,000 คะแนนทันที เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grb.to/citijul21

เงื่อนไขและข้อตกลง
– สามารถใช้ส่วนลดได้ต่อเมื่อมียอดขั้นต่ำตามที่กำหนด
– ทุกรหัสสามารถใช้ได้ 4 ครั้ง
– สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: เงื่อนไขรหัสส่วนลด SALECTG สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ:

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 105 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสโปรโมชั่น SALECTG และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน และ 1,550 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้ 10. Grab และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทและธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด SALECITI สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น:

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 90 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสโปรโมชั่น SALECITI และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน และ 1,550 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้ 10. Grab และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทและธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด BIGCTG สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ:

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 250 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 600 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสโปรโมชั่น BIGCTG และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บก่อนสั่งซื้อเท่านั้น 3. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 3. จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 4. จำกัด 45 สิทธิ์ต่อวัน และ 1,395 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 6. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 5. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 8. Grab และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายกายส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทและธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด BIGCITI สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น:

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 600 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสโปรโมชั่น BIGCITI และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 45 สิทธิ์ต่อวัน และ 1,395 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทและธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์:

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02-021-25254
 4. BCBY23