สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับดีลพิเศษจาก GrabFood ทุกศุกร์


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับสิทธิพิเศษจาก GrabFood ทุกศุกร์

งื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ (สมาชิกบัตร) รับส่วนลดค่าอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่าน GrabFood ทุกวันศุกร์ (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ บัตร /สัปดาห์)
 2. จำกัด 200 สิทธิ์/สัปดาห์
 3. สมาชิกบัตรจะต้องกรอกรหัส FRIYAY ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ แกร็บ (บริษัท) กำหนด และใช้กับบริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 18:00 วันที่ 25 ต.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 63
 6. จำกัด 200 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ GrabFood ได้
 8. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 9. สมาชิกบัตรตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าส่งและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง สมาชิกบัตรตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02 021 2500