เปลี่ยนจุดหมายปลายทางระหว่างเดินทางได้อย่างไร?

คุณสามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางระหว่างทางได้หากคุณต้องการ

ไม่ว่าจะเปลี่ยนแพลน หรือกดเลือกปลายทางผิด ด้วยเหตุผลใดๆ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณต้องเปลี่ยนจุดหมายปลายทางระหว่างปลายทางระหว่างการเดินทาง คุณสามารถกดเลือกจุดหมายปลายทางใหม่ที่คุณต้องการลงไปในแอปฯ ได้ทันที และคุณต้องแจ้งให้คนขับทราบ

ค่าโดยสารของคุณจะถูกคำนวณใหม่และเราจะพาคุณเปลี่ยนเส้นทางยังจุดหมายปลายทางใหม่ โดยเราขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการ คิดค่าบริการเพิ่มเติม และสามารถทำการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้เพียงครั้งเดียว ระหว่างการเดินทางแต่ละรอบ

วิธีเปลี่ยนจุดหมายปลายทางระหว่างการเดินทาง

เฉพาะการเดินทางด้วย GrabBike JustGrab และ GrabCar เท่านั้น

หากต้องให้รถไปส่งในสถานที่ต่างๆ มากกว่าหนึ่งจุด คุณต้องระบุลงไปก่อนกดเรียก

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม “+” ที่อยู่ถัดจากจุดหมายปลายทางแรกที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มจุดส่งที่ต้องการลงไป และกดเรียกรถได้เลย!

Frequently Asked Questions

ไม่ได้ หากคุณเรียกรถให้ไปส่งหลายจุด คุณไม่สามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้

คุณสามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางระหว่างทางได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการเดินทาง โดยคุณต้องแจ้งให้คนขับทราบก่อนที่จะกดเปลี่ยนจุดหมายปลายทางบนแอปฯ

ราคาดังกล่าวได้ถูกคำนวณจาก (1) ระยะทางที่คุณได้เดินทางมาตั้งแต่แรก (2) ระยะทางที่เหลือ จากจุดที่คุณอยู่ถึงจุดหมายปลายทางใหม่ (3) ราคา Surge ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียกรถตั้งแต่แรก (4) ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเปลียนจุดหมายปลายทาง

เราจะพิจารณาการใช้ส่วนลดอีกครั้ง โดยให้เป็นตามเงื่อนไขของจุดหมายปลายทางและราคาใหม่ หากตรงตามที่กำหนด ก็จะใช้ส่วนลดได้ โดยระบบจะใช้ส่วนลดจากรหัสโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน หากรหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้ โดยคุณยังสามารถเก็บรหัสส่วนลดนั้นๆ ไว้ใช้ครั้งหน้าได้

คะแนน GrabRewards ที่คุณจะได้รับจะคำนวณหลังจากที่คุณถึงจุดหมายปลายทาง โดยจะคำนวณจากค่าโดยสารใหม่