Central The 1 Credit Card ส่วนลด Grab รวมมูลค่ากว่า ฿350

อำนวยความสะดวกให้คุณทุกที่ด้วย Grab
แถมคุ้มกว่า เมื่อผูกบัตร แล้วเรียกเลย!

อยากกินร้านไหน ไม่ต้องไปเอง แค่สั่ง GrabFood
จะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย เรียก GrabCar
จะส่งของถึงมือให้ไว เรียก GrabExpress

✨สั่ง GrabFood
รับส่วนลด 70 บาท 5 ครั้ง / บัตร / เดือน
ใส่รหัส: 70CT1
เมื่อสั่งตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปและจ่ายด้วย Central The 1 Credit Card ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood

✨เรียก GrabCar/ GrabExpress
รับส่วนลด 50 บาท 5 ครั้ง / บัตร / เดือน
ใส่รหัส: 50CT1
เมื่อจ่ายด้วย Central The 1 Credit Card ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabCar, GrabExpress

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563

สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามทีบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัสส่วนลด GrabFood ’70CT1′
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 70 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 5 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ต่อเดือน
2. จำกัด 1,200 สิทธิ์/เดือน, 2,400 สิทธิ์ตลอดรายการ
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “70CT1” และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
5. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
6. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
10. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัสส่วนลด GrabCar/ GrabExpress ’50CT1′
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง สำหรับการใช้บริการ GrabCar/ GrabExpress เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay โดยผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “50CT1” ก่อนทำการเรียกรถทุกครั้ง (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ท่าน และ 5 สิทธิ์ /ท่าน /เดือน)
2. จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน, 800 สิทธิ์ตลอดรายการ
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับในช่องกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับและเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการเดินทาง เท่านั้น
4. สามารถใช้ได้กับบริการ GrabExpress/ GrabCar ในประเทศไทย เท่านั้น
5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
8. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
10. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด