Grab x BLEND285 Signature S2O

ส่วนลดพิเศษให้เดินทางไปร่วมงานนี้!

ผู้ใช้ใหม่

รับส่วนลด 50% สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส  LETSBLEND

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 5 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย 62

ทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 50%* สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส: BLEND285

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 2 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย 62

สำหรับการเรียกไปที่ Live Park