สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก BigCard! | Special Privilege for BigCard Members!

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานรหัสส่วนลด
1. สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ดที่ได้รับ SMS รหัสส่วนลดการใช้บริการ Grab เท่านั้น
2. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. รหัสส่วนลด 50 บาทสำหรับบริการ GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike Delivery และ GrabBike Win ภายในกรุงเทพเท่านั้น และ ไม่สามารถใช้ได้กับ JustGrab, Nearest Car or Taxi หรือ การจองล่วงหน้า
4. สามารถใช้รหัสส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 ต.ค.​ 2560
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 02-021-2500

Terms and conditions for promo code usage
1. This privilege is only for BigCard members who have received an SMS about Grab’s partnership promotional campaign.
2. This promo code can only be used once.
3. This promo code is 50 Baht discount for GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike Delivery, and GrabBike Win within Bangkok perimeters only and cannot be used with JustGrab, Nearest Car or Taxi, or advanced booking.
4. This promo code is eligible from 25 August 2017 till 24 October 2017.
5. Terms and conditions shall be as determined by Grab and Grab reserves the rights to modify any terms and conditions of the promotion without prior notification.
6. Any questions please contact 02-021-2500.