รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม GrabFood x Bar B Q Plaza 7-20 ตุลาคม 2562

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม GrabFood x Bar B Q Plaza 7-20 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

รายละเอียด

ผู้จัดกิจกรรม

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ใช้บริการ GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab

 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)

 3. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขของการเป็นผู้ได้รับรางวัล

 1. เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

 2. เป็นผู้ที่มียอดการสั่งซื้อรวมสูงสุด 8 ลำดับแรกจากร้าน Bar B Q Plaza (บาร์บีคิว พลาซ่า) ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

รายละเอียดสาขาที่เข้าร่วมรายการ บิ๊กซี พระราม4, มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่, เดอะวอร์ค ราชพฤกษ์, เทสโก้ โลตัส ศาลายา, อิมพีเรียล สำโรง, บิ๊กซี บางพลี, เกตเวย์ เอกมัย, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์, ดิ เอ็กซ์เพลส กาญจนาภิเษก, เดอะวอร์ค เกษตรนวมินทร์, เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า, นวมินทร์ซิตี้ อเวนิว, อเวนิว รัชโยธิน, เทสโก้ โลตัส บางกะปิ, เทสโก้ โลตัส บางนา,  เทสโก้ โลตัส พระราม 1, เทสโก้ โลตัส พระราม 2, เทสโก้ โลตัส รังสิต, ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ, เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์, บิ๊กซี ราษฏร์บูรณะ

 1. ยอดการสั่งซื้อจะนับจาก ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดโปรโมชั่นและไม่รวมค่าบริการจัดส่ง และเป็นยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คนมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 สิทธิเท่านั้น

 3. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้(รวมถึงไม่มีการมอบอำนาจ ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล

บัตรกำนัล Voucher Bar B Q Plaza มูลค่า 500 บาท

 1. ผู้มียอดสั่งซื้อรวมสูงสุดลำดับแรก 48 ใบ มูลค่ารวม 24,000 บาท และสามารถใช้ได้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

 2. ผู้มียอดสั่งซื้อรวมสูงสุดลำดับที่ 2 และ 3 คนละ 10 ใบ มูลค่ารวม 5,000 บาท / คน

 3. ผู้มียอดสั่งซื้อรวมสูงสุดลำดับที่ 4-8 คนละ 4ใบ มูลค่ารวม 2,000 บาท / คน

รายละเอียดบัตรกำนัลจาก Bar B Q Plaza

(1) บัตรกำนัลนี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

(2) บัตรกำนัลนี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 ให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัลนี้ในลำดับแรกแล้ว จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเมื่อนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านได้อีก

(3) บัตรกำนัลนี้ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เท่านั้น ได้แก่บาร์บีคิวพลาซ่า(Bar B Q Plaza),จุ่มแซบฮัท (Joom Zap Hut),สเปช คิว(Space Q) และฌานา (Charna) ทุกสาขา

 1. มูลค่าของบัตรกำนัลนี้ สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิกได้  เมื่อท่านนำบัตรกำนัลนี้มาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของทางร้าน

 2. โปรดแสดงบัตรกำนัลนี้ต่อพนักงาน ณ จุดชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 3. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ภายในวันที่ระบุในบัตรเท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 4. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ขอปฏิเสธการรับบัตรกำนัลที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน หรือไม่สมบูรณ์และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

 5. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ของสงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร ที่ได้มีการใช้มาแล้ว

 6. การใช้บัตรกำนัลนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ GrabFood 
  http://www.facebook.com/grabfoodth

 2. ส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) ไปยังบัญชีของหมายเลขโทศัทพ์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัล

วันและเวลาในการประกาศรางวัลในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น.

เงื่อนไขในการรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงข้อความที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ 

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท บริษัท แกร็บแท็กซี่ 

(ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 22 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ไม่รวมวันหยุด นักขัตฤกษ์

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้

  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท

  3. ในกรณรที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล

  4. กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้

 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้ได้รับรางวัลที่มียอดการสั่งซื้อจำนวนมากที่สุดเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล

 4. ผู้ได้รบรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัท และบริษัที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

 5. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรับรางวัลดังต่อไปนี้ ภาษี ณ ที่จ่าย โดยหักจากมูลค่าเต็มของรางวัลที่ได้รับ และค่าใ้ช้จ่ายอื่นๆในการรับของรางวัล อาทิเช่น ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล เป็นต้น

 7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ

 

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Facebook GrabFood หรือโทร. 02-021-2515