GrabPay เฮ! ทุกศุกร์ ไปกับบัตรธนาคารกรุงเทพ

Grab มีส่วนลดมาฝาก

รับส่วนลด 70 บาท 2 ครั้ง / ผู้ใช้ / วัน (สูงสุด 6 ครั้ง/ ผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
สำหรับบัตรเครดิตใส่รหัส: BBLCRFRI
สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ใส่รหัส: BBLDBFRI
เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่าน GrabPay

ใช้ได้กับทุกบริการของ Grab ยกเว้น GrabFood และ การเรียกรถล่วงหน้า
7 ก.ย – 23 พ.ย. 2561

สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการรับส่วนลด:

 •          สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต และบัตรบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ เฉพาะการใช้จ่ายผ่าน Grab Application เท่านั้น  เฉพาะวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 7 ก.ย – 23 พ.ย. 61 (รวม  12 วัน)           
 •          จำกัดการรับส่วนลด สูงสุด 70 บาท/เที่ยว จำนวน 2 ครั้ง/ท่าน/สัปดาห์ และ สูงสุด 6 ครั้ง/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 •          รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด สำหรับสำหรับบัตรเครดิต จำกัดการใช้ 500 สิทธิ์/สัปดาห์  และบัตรเดบิต บีเฟิสต์ จำกัดการใช้ 330 สิทธิ์/สัปดาห์
 •          จํากัดการใช้รหัสส่วนลดสูงสุด จํานวน 10,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 •          ลูกค้าต้องใส่รหัสส่วนลดทุกครั้งสําหรับการชําระค่าบริการด้วย GrabPay เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลด
 •          ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
 •          ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 •          ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabExpress
 •          รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabFood  และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 •          รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 •          ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตจัดซื้อ ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 •          Grab และธนาคารกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 •          ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500