สั่ง GrabFood หรือนั่ง Grab ก็ได้ส่วนลด แค่มีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

จะสั่งอาหารผ่าน GrabFood หรือจะนั่ง Grab หรือ ก็รับส่วนลดสุดคุ้มทันที แค่มีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

🍔 ทุกผู้ใช้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 100 บาท*
ใส่รหัส: BBLDFOOD (เมื่อยอดขั้นต่ำ 300 บาท)
จำกัดการใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน และจำกัด 1,000 สิทธิ์/ เดือน

🚗 ทุกผู้ใช้รับส่วนลดค่าเดินทางสูงสุด 80 บาท*
ใส่รหัส: BBLDCAR (เมื่อยอดขั้นต่ำ 150 บาท)
จำกัดการใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน และจำกัด 850 สิทธิ์/ เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 เม.ย. 2564

เมื่อชำระค่าสั่งอาหารด้วย บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ผ่าน GrabPay
ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส BBLDFOOD สำหรับ GrabFood
1. ผู้ถือบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน)
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน สำหรับรหัส “BBLDFOOD”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “BBLDFOOD” และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
4. สามารถใช้ได้กับบริการสั่ง GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
5. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึง 15 เม.ย. 2564
8. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ Grab ได้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง
10. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
11. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood GrabFood Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 www.bangkokbank.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส BBLDCAR สำหรับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และรถเช่า
1. ผู้ถือบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รับส่วนลดค่าบริการ 80 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน)
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 850 สิทธิ์ต่อเดือน สำหรับรหัส “BBLDCAR”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “BBLDCAR” และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ก่อนที่จะทำการเดินทางเท่านั้น
4. สามารถใช้ได้กับบริการเรียก JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และรถเช่า ในประเทศไทย เท่านั้น
5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึง 15 เม.ย. 2564
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ Grab ได้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง
10. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
11. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 www.bangkokbank.com