เติมสีสันให้กับวันธรรมดา พร้อมเติมเต็มวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ ด้วย ชุด อาฟเตอร์นูน ที หรือ บุฟเฟ่ต์ ซันเดย์ บรั้นช์ ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ “

เพียงเรียก GrabCar Plus ไปที่ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยใช้รหัส: ANTRSIAM จากนั้นแสดงประวัติการจอง (Booking History) ของคุณ กับทางโรงแรมฯ เพื่อรับส่วนลด 450 บาท สำหรับ บุฟเฟ่ต์ ซันเดย์ บรั้นช์ (เฉพาะวันอาทิตย์) 125 บาท สำหรับ ชุด อาฟเตอร์นูน ที (เฉพาะวันธรรมดา)

วันนี้ – 20 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ผู้ใช้บริการ Grab รับส่วนลดที่ Anantara Siam Bangkok Hotel เมื่อใช้บริการ GrabCar Plus ไปจุดหมาย “Anantara Siam Bangkok Hotel” พร้อมใส่รหัส “ANTRSIAM” โดยผู้ใช้บริการสามารถรับส่วนลดในบริการดังต่อไปนี้
– รับส่วนลดมูลค่า 450 บาท สำหรับ บุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch (ไม่รวมแอลกอฮอล์) จากราคาปกติ 2,999+ บาทต่อท่าน ทุกวันอาทิตย์ (11:30 am – 3:00 pm) ระหว่างระยะโปรโมชั่น (สูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 การใช้บริการ GrabCar Plus)
– รับส่วนลดมูลค่า 125 บาท สำหรับ Afternoon Tea (แบบเซ็ต) จากราคาปกติ 850+ บาทต่อเซ็ท ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างระยะโปรโมชั่น (สูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 การใช้บริการ GrabCar Plus)
2. ผู้ใช้บริการ Grab สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดที่ Anantara Siam Bangkok Hotel เมื่อแสดงประวัติการเดินทางจริง (Booking History) บนแอพพลิเคชั่น Grab ที่มีรหัส “ANTRSIAM” และจุดหมาย “Anantara Siam Bangkok Hotel” ที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
3. รหัส “ANTRSIAM” ไม่สามารถใช้เป็นส่วดลดบริการ Grab ได้ โดยใช้เพื่อจุดประสงค์การในการรับส่วนลดในข้อ 1. เท่านั้น
4. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 60 – 20 ธ.ค. 60 (ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น)
6. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างที่ Anantara Siam Bangkok Hotel หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับในข้อ 1. แล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
7.Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด