ใช้บริการ Rent ในวันธรรมดา ก็อาจได้บินฟรี! พักฟรี! ที่ภูเก็ต

ชวนคุณไปเที่ยววันธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา เพราะคุณมีสิทธิ์ได้รับตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ต พร้อมที่พักฟรี!

ง่ายๆ เพียงคุณใช้ Rent บริการเช่ารถคนขับรถในวันธรรมดา (จันทร์ – พฤหัสบดี) ใน 5 จังหวัดที่ Rent มีให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และหาดใหญ่

ผู้ที่ใช้บริการ Rent ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562 เป็นลำดับที่ 50, 100 และ 150 จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) พร้อมห้องพักจากโรงแรมไอบิส ในเครือดิ เอราวัณ ประเทศไทย 3 รางวัล (รางวัลละ 3 วัน 2 คืน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง Facebook ของ Grab ในวันที่ 20 ม.ค. 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ระยะเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 20 มกราคม 2562 ใน Facebook ของ Grab
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) โดยออกให้วันที่ 20 มกราคม 2562 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เดินทางไม่ได้ในช่วง Embargo Period)
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)สู่จังหวัดภูเก็ต สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ(ดอนเมือง) – ภูเก็ต 3 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท) ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียม ค่าประกันการเดินทาง น้ำหนักสัมภาระ บริการที่นั่ง และ อาหาร ทางผู้รับของรางวัลจะต้องชำระเพิ่มเติมเอง
 • รางวัลห้องพักสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส ในเครือดิ เอราวัณ ประเทศไทย ยกเว้น Ibis Bangkok Siam และ Ibis styles Bangkok Sukhumwit 4
 • รางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 3 รางวัล รางวัลละ 3 วัน 2 คืน มูลค่ารวม 18,000 บาท
 • การสำรองห้องพักจะขึ้นอยู่กับโควต้าจำนวนห้องพักที่กำหนดไว้
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.ibis-thailand.com
 • กรณียกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ก่อนวันเข้าพักที่เว็บไซต์ www.ibis-thailand.com
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการคัดเลือกโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากยืนยันสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า