วันปิดทำการของสนง.ใหญ่และบางใหญ่

ประกาศวันปิดทำการของสนง.ใหญ่ อาคารธนภูมิ
และ สนง.บางใหญ่
วันที่ 18-20 กรกฎาคม
สามารถติดต่อได้ปกติตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป
**(ขอความร่วมมือเติมเงินเครดิตสำรองไว้เพื่อใช้ในการรับงานค่ะ)**