จุดจอดอัพเดทล่าสุด!!

จุดจอดอัพเดทล่าสุด 

เริ่ม 1พค.59

แผนที่ เซ็นทรัลพระราม 2

แผนที่ เซ็นทรัลพระราม 3

**ปิดจุดจอด อาคารธนภูมิถาวร**

กฎเกณฑ์จุดจอด
พี่สมาชิกแท็กซี่ทุกคันต้องกดรับงานก่อนเข้าจุดจอดทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบหน้างาน กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การลงโทษและปิดระบบตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ หากเกิดการร้องเรียนให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
– ห้ามกดส่งงานก่อนส่งผู้โดยสารถึงจุดหมาย
– ห้ามเลือกรับงานหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสาร เมื่อถึงคิวต้องไปส่งผู้โดยสารตามปลายทางที่กำหนด
– ห้ามปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง โดยผู้โดยสารไม่ยินยอม
– ห้ามเก็บค่าเรียกเกินกว่าอัตราที่กำหนด
การเรียกงานของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่