โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 07 – 13 มิถุนายน 2559

การันตีรายได้ ทุกเที่ยว ทุกวัน ทุกช่วงเวลา และ ทุกพื้นที่!

สูงสุด 200 บาท ต่อเที่ยว

คิดเลขกันง่ายๆ เที่ยวใครเที่ยวมัน ไม่ต้องเอามาเฉลี่ย รับงานเดี๋ยวนั้น รู้อินฯทันที

 

อินเซนทีฟสัปดาห์นี้ ให้พี่ๆคนขับ GrabCar คิดเงินที่จะได้รับกันแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ปวดหัว

รับไปเลย การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า พี่ๆไม่ต้องนำรายได้ของแต่ละเที่ยวการเดินทางมาเฉลี่ยกันอีกต่อไป

เที่ยวการเดินทางในไหนที่ราคาค่าโดยสารไม่ถึงการันตีรายได้ รับเงินเพิ่มจากGrabCarให้ถึงการันตีรายได้กันไปเลย

 

ตารางเวลาการันตีรายได้
*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

Incentive JUNE0603

 

การันตีรายได้ที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในทุกพื้นที่ (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

 

Incentive JUNE0604

 

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

​2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้าตามที่โชว์บนแอพฯ

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. ต้องมีการเดินทางที่เริ่มต้นจากพื้นที่สีเขียวเป็นครึ่งหนึ่ง ( 50% ) ของรอบการเดินทางทั้งหมด

6. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน

7. แซวกันเบาๆ เรารักกัน รักกันด้วยใจ ไม่บังคับใคร (….เหมือนใครบางคน)

   ติชมอินเซนทีฟอาทิตย์นี้ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

อยากรู้จัง…พี่คิดยังไงกับอินเซนทีฟของเรา คลิกที่นี่!เพื่อแสดงความคิดเห็น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%  มีค่าโดยสารรวม 10,000 บาท และ มีการรับงานจากพื้นที่สีเขียวเป็น 70% ของงานทั้งหมด

พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 17:00 ค่าโดยสารทั้งหมด 120 บาท GrabCar ประกันรายได้ให้ 200 บาท พี่ A จะได้รับเงินจาก GrabCar 80 บาท สำหรับเที่ยวการเดินทางนี้

ยอดรวมประกันรายได้ของแต่ละการเดินทาง = เงินที่พี่จะได้รับในสัปดาห์นี้

*ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

ค่าโดยสารเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ทุกช่วงเวลา ทุกพื้นที่ เป็นไปตามตารางราคาค่าโดยสาร โดยจะมีตัวคูณทำงานตลอดเวลา

GC-FareApr16-TH

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด