โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) ตั้งแต่วันที่ 09 – 15 สิงหาคม 2559

GrabCar+ (Premium) ถูกใจ ต่อให้โปรเดิม

30 บาท ทุกเที่ยว ทุกที่ ทุกเวลา

จำง่าย ไม่มีเงื่อนไข

ต่อโปรกันไปยาวๆ สำหรับ อินเซนทีฟสำหรับ พี่ๆ GrabCar+ (Premium) 

รับเงินอินเซนทีฟ  30  บาท! ทุกเที่ยว ทุกรอบ ทุกเวลา  โอนเข้าบัญชีตามรอบอินเซนทีฟ 

ไร้ซึ่งเงื่อนไข ในการรับอินเซนทีฟ (ลืมพื้นที่รับงาน และ คะแนนการรับงาน ไปได้เลย)

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเซนทีฟสัปดาห์นี้ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด