โปรโมชั่น “งาน” GrabCar(Economy)ตั้งแต่วันที่ 09 – 15 สิงหาคม 2559

สัปดาห์นี้ การันตีรายได้ช่วงเย็นมากขึ้น ช่วงเวลานานขึ้น

สร้างรายได้มากกว่า 9,000 บาท/สัปดาห์

ตารางการันตีรายได้ ตามวัน ตามช่วงเวลา

พี่ๆ ต้องขับจำนวนเที่ยวให้ครบในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน เพื่อรับการันตีรายได้ในช่วงเวลาของวันนั้นๆ

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
   (คะแนนการรับงานของ GrabCar Economy เท่านั้น และไม่นำงานจองล่วงหน้ามาคำนวน)

2. การันตีรายได้ทุกพื้นที่!

3. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

4. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 4 งาน ในสัปดาห์นี้ (นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน)

5.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4.2 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเซนทีฟสัปดาห์นี้  >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

(การันตีรายได้ตามช่วงเวลานั้น – ค่าโดยสารทั้งหมดในช่วงเวลานั้น) = เงินค่าอินเซนทีฟ

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ A:

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%

การันตีรายได้

พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 3 เที่ยวการเดินทาง

 – ค่าโดยสารทั้ง 3 เที่ยว = 400 บาท

 – การันตีรายได้ 200 บาท* 3 เที่ยว = 600 บาท

 – GrabCar จ่ายส่วนต่างตามเงื่อนไขการันตี 600 – 400 = 200 บาท!

พี่ A มีการเดินทาง ในวันอังคาร ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 1 เที่ยวการเดินทาง

พี่ A ไม่ได้รับการันตีรายได้ในช่วงนี้ เนื่องจากพี่ A ขับไม่ครบ 2 เที่ยวการเดินทาง

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพฤหัสบดี

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด