โปรโมชั่น “งาน” GrabCar(Economy)ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2559

อินเซนทีฟโฉมใหม่

การันตีรายได้ แบบวันต่อวัน ช่วงเวลาต่อช่วงเวลา

สัปดาห์นี้ มี 3 โปรฯพิเศษ

 

1. การันตีรายได้ ตามวัน ตามช่วงเวลา

ตารางการันตีรายได้

พี่ๆ ต้องขับจำนวนเที่ยวให้ครบในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน เพื่อรับการันตีรายได้ในช่วงเวลาของวันนั้นๆ

incentive JULY2501

2. วันศุกร์แสนพิเศษ

รับเลย 300 บาท โบนัส เมื่อขับครบ 5 เที่ยวการเดินทาง ทุกพื้นที่ ในช่วงเวลา“สีม่วง”ตามตารางด้านล่าง 

incentive JULY2502

3. ทุกงานจองล่วงหน้า รับเพิ่ม 30 บาท ต่องาน จาก GrabCar

(เก็บผู้โดยสารตามราคาหน้าแอพฯ GrabCar จะโอนเงินให้ท่าน)

 

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานของโปรนี้สำหรับฝั่ง GrabCar(Economy) เท่านั้น

1.2 งานของ   GrabCar+(Premium) ไม่นำมาคิด Incentive และ คะแนนการรับงาน ในโปรโมชั่นนี้ 

2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

4. ต้องมีการเดินทางที่เริ่มต้นจากพื้นที่สีเขียวเป็นครึ่งหนึ่ง ( 50% ) ของรอบการเดินทางทั้งหมด

5. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ (นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน)

6.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4.2 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

7.พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*โปรโมชั่นอินเซนทีฟ สำหรับพี่ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

(การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น) + โบนัสวันศุกร์ + เงินพิเศษงานจองล่วงหน้า = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ A:

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%  และ มีการรับงานจากพื้นที่สีเขียวเป็น 70% ของงานทั้งหมด

โปรที่ 1: การันตีรายได้

พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 3 เที่ยวการเดินทาง

เที่ยว 1 : ค่าโดยสาร 100 บาท = ได้รับการันตี (200-100) = 100 บาท

เที่ยว 2 : ค่าโดยสาร 150 บาท = ได้รับการันตี (200-150) = 50 บาท

เที่ยว 3 : ค่าโดยสาร 80 บาท = ได้รับการันตี (200 – 80) = 120 บาท

 

พี่ A มีการเดินทาง ในวันอังคาร ตอน 05:00 – 10:00 ทั้งหมด 1 เที่ยวการเดินทาง

พี่ A ไม่ได้รับการันตีรายได้ในช่วงนี้ เนื่องจากพี่ A ขับไม่ครบ 2 เที่ยวการเดินทาง

 

 

โปรที่ 2: โปรวันศุกร์ พี่ A รับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งหมด 7 เที่ยวการเดินทาง ในวันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. พี่A ได้รับโบนัสเพิ่มอีก 300 บาท

 

โปรที่ 3: งานจองล่วงหน้า  พี่ A รับ-ส่งผู้โดยสาร “งานจองล่วงหน้า” ทั้งหมด 5 เที่ยวการเดินทาง ในสัปดาห์นี้ พี่A ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก (5 x 30 ) = 150 บาท

*ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม  2559

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด