โปรโมชันเพื่อสายสุขภาพ

เรียก Grab ไปโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมส่วนลดพิเศษ !

ชื่อสถานที่

ผู้ใช้ใหม่ลด

฿100/ 2 ครั้ง

ทุกผู้ใช้ลด

฿40 / 2 ครั้ง

 โรงพยาบาลพญาไท 1 1PYTH100 1PYTH40
 โรงพยาบาลพญาไท 2 2PHYT100 2PHYT40
 โรงพยาบาลพญาไท 3 3PHYT100 3PHYT40
 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ SMTHSRI100 SMTHSRI40
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ CHULA100 CHULA40
 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท SMTH100 SMTH40
 โรงพยาบาลรามาธิบดี RM100 RM40
 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BIH100 BIH40
 โรงพยาบาลปิยะเวท PYVH100 PYVH40
 โรงพยาบาลพระราม 9 RAMAIX100 RAMAIX40