เปลี่ยนแปลง ราคาค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวการเดินทางที่รับจากสนามบิน

เพื่อเพิ่มปริมาณงาน และ จำนวนเที่ยวการเดินทางที่ เริ่มต้นจาก สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองให้พี่ๆคนขับ และลดระยะเวลาในการรองานออกจากสนามบิน GrabCar ปรับเปลี่ยนราคาสนามบินใหม่ดังนี้

 

สำหรับทั้ง GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

เที่ยวการเดินทางที่รับจาก (เริ่มต้นการเดินทางจาก) สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่มี +150 บาท คิดราคาตามระยะทางเช่นเดียวกับการเดินทางเที่ยวอื่นๆ

เที่ยวการเดินทางที่ไปส่ง (สถานที่ส่ง) สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ +150 บาท (คงเดิม)