อินเซนทีฟ GrabCar Economy สำหรับคนพิเศษ (วันนี้ – วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559)

ง่ายจิ๊บๆ การันตีมากขึ้นเป็นพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนรอบวิ่งและพื้นที่รับงาน !!

wf

รับการันตี 180/ 210 และ 250 บาทต่อรอบตามช่วงเวลาตาราง คำนวนเป็นช่วงเวลา
หากค่าโดยสารในช่วงเวลานั้นเกินกว่าที่การันตี สามารถเริ่มทำเงินการันตีในช่วงใหม่ได้เสมอ
ตัวอย่างการคำนวน 
 – วันจันทร์ นาย ก. ขับรถรับผู้ 5 รอบในช่วงเวลา 16:00 – 22:59 รับค่าโดยสารทั้งหมด 650บาท
 – นาย ก. จะได้รับ การันตี (5 รอบ * 210บาท) = 1,050 บาท
 – นาย ก. รับเงิน อินเซนทีฟ หลังจากหักค่าธรรมเนียม 0% (1,050 – 650)*80% = 320บาท

เงื่อนไข

– โปรนี้สำหรับงาน GrabCar Economy เท่านั้น
– คะแนนการรับงาน 80%
– ยกเลิกงาน น้อยกว่า 4 ครั้ง
– คะแนนดาว 4.2
– คำนวนอินเซนทีฟ 1 ผู้โดยสารต่อ 1 สัปดาห์ 

เงินอินเซนทีฟจะถูกโอนเข้าบัญชีในพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559