สั่ง 1 มื้อ ฟรี 1 มื้อ!✨

✨สั่ง GrabFood ครบ 125 บาท
ใส่รหัส ‘GRAB125’
รับรีวอร์ดคืน 125 บาท ไม่มีขั้นต่ำ! 
*ใช้ได้ทุกช่องทางการชำระ

สั่ง GrabFood ครบ 250 บาท
ใส่รหัส ‘GRAB250’
รับรีวอร์ดคืน 250 บาท ไม่มีขั้นต่ำ!
*ใช้ได้เมื่อชำระผ่าน GrabPay / GrabPay Wallet

✨สั่ง GrabFood ครบ 500 บาท
ใส่รหัส ‘GRAB500’
รับรีวอร์ดคืน 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ!

สั่งเลย!

*ระบบจะให้รีวอร์ดเข้า ในรีวอร์ดของคุณเมื่อออเดอร์สำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง
*ใช้ได้เมื่อชำระผ่าน GrabPay / GrabPay Walletเงื่อนไขรหัสส่วนลด
– ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2564
– รหัสส่วนลดใช้ได้สำหรับ GrabFood ทุกจังหวัดที่เปิดให้บริการ
– รหัสส่วนลดใช้ไม่ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์ ‘Non Partner’
– สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขรีวอร์ดส่วนลด GrabFood
– คุณจะได้รับรีวอร์ดเงินคืนอัตโนมัติในหน้าเมนู รีวอร์ดของฉัน‘ :point_left:
– รีวอร์ดจะถูกส่งเข้าที่ ‘รีวอร์ดของฉัน’ ภายใน 24 ชม.
– รีวอร์ดมีอายุ 3 วัน (72 ชั่วโมง) หลังจากวันและเวลาที่ได้รับ
– ส่วนต่างค่าใช้อาหารและบริการที่เกินจาก รีวอร์ดที่ได้รับ คุณจะต้องทำการชำระเพิ่มเอง
– บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินหรือมูลค่า หากสั่งอาหารมูลค่าน้อยกว่ารีวอร์ดที่ได้รับ