กิจกรรม ‘ชวนเพื่อนมางาน Grab Urban Night Fest’

เงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม ‘ชวนเพื่อนมางาน Grab Urban Night Fest’:
ระยะเวลาของกิจกรรม: 6 – 11 พฤศจิกายน 2562

การร่วมกิจกรรม และ กติกา:

 1. แท็กชวนเพื่อนอย่างน้อย 5 คน พร้อมคอมเมนต์ตอบใต้ภาพว่า “อยากชวนเพื่อนไปทำอะไรที่งาน Grab Urban Night Fest?”
 2. แชร์โพสต์นี้ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรม
  – เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ ให้ทีมงานเราหาคุณเจอ
  – แท็ก Grab ในแคปชั่น พร้อมติด #ไปGrabUrbanNightFestกัน

เงื่อนไขทั่วไป:

 • Grab จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล บนเพจเฟซบุ๊กของ Grab (“เพจ GrabTH”) ที่ www.facebook.com/grabth บนเมนู Note และใต้โพสต์กิจกรรม ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 • การคัดเลือกจะเลือกจากคอมเมนต์ที่ได้ยอดไลค์เยอะที่สุดเรียงลำดับ หากมีจำนวนไลค์เท่ากัน จะเลือกจากผู้ที่คอมเมนต์ก่อน

ผู้ได้รับสิทธิ์ ถ่ายรูป groupshot กับ BNK48 พร้อมส่วนลด GrabVan มูลค่า 150 บาท (จำนวนทั้งหมด 10 รางวัล):

 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้ถ่ายรูป groupshot กับ BNK48 ในวันที่ 14 พ.ย. 2562 และ ได้รับส่วนลด GrabVan มูลค่า 150 บาท
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกท่าน จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น. โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.59 น. เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายรูป groupshot กับ BNK48 จะต้องรายงานตัวก่อนถ่ายรูป บริเวณจุดลงทะเบียนบูธแกร็บ ที่ Canapaya Riverfront ในวันที่ 14 พ.ย. 2562 ก่อนเวลา 19:00 น. โดยทีมงานของ Grab จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลในวันที่ 14 พ.ย. 2562
 • ส่วนลด GrabVan 150 บาท นี้ สามารถใช้ได้เฉพาะการเดินทางไป หรือ กลับ Canapaya Riverfront เท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้งานได้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • Grab สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้
 • หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในวันที่ และ/หรือ เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนลด GrabVan 150 บาท (จำนวนทั้งหมด 90 รางวัล):

 • ผู้ที่ได้สิทธิ์ส่วนลดทุกท่าน จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น. โดยเจ้าหน้าที่จะส่งส่วนลดผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.
 • ส่วนลด GrabVan 150 บาท นี้ สามารถใช้ได้เฉพาะการเดินทางไป หรือ กลับ Canapaya Riverfront เท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้งานได้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • Grab สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้
 • หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในวันที่ และ/หรือ เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับของรางวัล
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัท:

 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 • บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล แอปพลิเคชัน Grab หรือการรับมอบของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อและคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ