กระเป๋าเงินคนขับสำคัญอย่างไร

กระเป๋าเงินคนขับคือ…?

กระเป๋าเงินคนขับมีไว้สำหรับการรับเงินโอน โปรโมชั่นที่เป็นส่วนลดต่างๆ เช่น การรับงานที่มีส่วนลด 50 บาท เมื่อคนขับรับงานและส่งงานเรียบร้อยตามระบบ เงินที่เป็นส่วนลด 50 บาทให้กับลูกค้า จะถูกโอนเข้า กระเป๋ษเงินคนขับ โดยทันที

ประโยชน์ของกระเป๋าเงิน…?

เงินโปรโมชั่นที่เข้าในกระเป๋าเงินหลังจากที่คนขับส่งงานแล้วเมื่อสะสมครบ 500 บาท จะสมารถอนเป็นเงินสดได้ ซึ้งเงินจำนวนนี้คนขับสมารถสะสมได้มากเท่าที่คนขับต้องการ และยังสมารถเปลี่ยนเงินจำนวนนี้เป็นเงิน เครดิตได้อีกด้วย

ข้อปฏิบัติในการถอนเงินในกระเป๋า…!

ในกรณีการถอนเงินในกระเป๋าเงินคนขับ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3-5 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันที่ทำการถอน) โดยการถอนเงินต้องถอนขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไปจึงจะสามารถถอนได้ และเงินที่ทำการถอนมาจะถูกโอนเข้าัญชีธนาคารกสิกรไทย ที่คนขับทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น และทางธนาคารจะมีการหักค่าโอน 3 บาท/ยอด ในการถอนของคนขับแต่ละครั้ง