Training

วิธีการรับงานต่อเนื่อง

งานต่อเนื่อง คือ งานที่ระบบจะจ่ายให้กับสมาชิกที่ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางงานปัจจุบันและเปิดว่างรับงาน เพื่อให้สมาชิกสามารถรับรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เมื่อกดรับแล้ว ให้ส่งผู้โดยสารปัจจุบันตามปกติ แล้วจึงเดินทางไปรับผู้โดยสารจากงานต่อเนื่องค่ะ