Menu Driver Sign-Up

Grab แบบฟอร์มอุทธรณ์หรับผู้โดยสาร

เพื่อรักษามาตรฐานในการเรียกรถให้อยู่บนความต้องการในการใช้งานจริงให้มากที่สุด เราจึงมีการตรวจสอบการเรียกรถของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง คนขับรถของเราทุกท่านให้ความสำคัญกับการเรียกรถของผู้โดยสารทุกครั้ง คนขับเราสละเวลาและแรงงานเพื่อขับรถไปรับผู้โดยสารตามการเรียกรถของท่าน และเราพยายามอย่างเป็นที่สุดที่จะรักษาประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคนขับในการขับรถร่วมกับเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษามาตราฐานในการเรียกรถ เพื่อให้คนขับและผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกๆครั้งที่ใช้บริการ
กรุณายื่นข้อชี้แจงในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งมาจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่ท่านแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ Call center และช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา
ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านส่งเข้ามาเพิ่มเติมจะถูกนำไปตรวจสอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริต หรือนำแอพพลิเคชั่นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นไปตามข้อตกลง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฏหมายอย่างถึงที่สุด

* Required
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    Never submit passwords through Google Forms.
Request edit access