Menu Driver Sign-Up

จะมีผู้โดยสารท่านอื่นอยู่ในรถหรือไม่

มีโอกาสที่จะมีผู้โดยสารท่านอื่นร่วมเส้นทางไปกับท่าน เนื่องจากเราสนับสนุนให้คนที่ไปเส้นทางเดียวกันได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ทั้งนี้สำหรับคนขับรถ การรับผู้โดยสารหลายคน ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถได้มากขึ้น