Menu Driver Sign-Up

สามารถยกเลิกการเดินทางได้อย่างไร

สามารถยกเลิกการเดินทางแอปพลิเคชั่นแกร็บได้โดยตรง แต่เราขอแนะนำให้แจ้งผู้โดยสารก่อนยกเลิกการเดินทาง