Menu Driver Sign-Up

สามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่

ท่านสามารถยกเลิกงานจองได้ แต่เราแนะนำให้ท่านแจ้งคนขับที่นัดกันไว้ให้เร็วที่สุด เพื่อผู้ขับรถจะได้จัดสรรเวลาส่วนตัวของเขาได้