Menu Driver Sign-Up

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครแกร็บฮิทช์ มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะคนขับแกร็บฮิทช์ ได้แก่ ช่วยลดภาระค่าน้ำมันและค่าดูแลรักษารถยนต์ พบปะเพื่อนร่วมทางใหม่ และช่วยลดมลภาวะบนท้องถนน นอกากนี้ ยังสามารถเลือกเวลาทำงานเองได้ตามความสะดวก