Menu Driver Sign-Up

ใน 1 วันสามารถขับแกร็บฮิทช์ได้กี่ครั้ง

ท่านสามารถเดินทางหรือให้บริการได้ไม่จำกัดครั้ง แต่อาจจะมีการตรวจสอบหากมีการใช้งานหรือให้บริการมากผิดปกติ